Phalaenopsis n.r.

Micro Nova x pulcherrima f. alba

Phalaenopsis Micro Nova x pulcherrima f. alba by Th.Stute Phalaenopsis Micro Nova x pulcherrima f. alba by W.Apel
Photo: Th. Stute Photo: W. Apel


zurück zu Hybriden